Podiranje dreves

So se drevesa razrasla preveč v višino in širino?
Ali okolici in vam predstavljajo nevarnost?
Redno obrezovanje dreves krepi rast, spodbudi cvetenje, izboljša zdravje in ohranja obliko!

Varno in urejeno okolje, je vse kar srečen in sproščen človek potrebuje.

Podiranje dreves je nevarno opravilo

Drevesa imajo kot vsa živa bitja svoj življenjski cikel, ki ga delimo v tri obdobja: prvo zajema mladost in ta traja vse od začetka rasti, sledi ji obdobje rodnosti, nakar preide v obdobje staranja, imenovano tudi odmiranje.

Zato ne glede na našo skrb, pride trenutek, ko se moramo odločiti za podiranje dreves. Ob tem je dobro vedeti, da neprimerno obrezovanje dreves kdaj zna povzročiti hude rane, zaradi katerih drevo kljub mladi rasti ostane trajno poškodovano in ga je zato potrebno posekati. Prav tako so drevesa poškodbam še posebej izpostavljena v naseljih.


Urbano gozdarstvo

Arboristika temelji na razumevanju drevesne biologije in se ukvarja s preučevanjem, gojenjem ter ohranjanjem dreves v urbanem okolju.

Z njeno pomočjo se možnosti za podiranje dreves zmanjšajo, saj skrbi za to, da ima drevo osnovne pogoje za uspešno rast, kar pomeni, da je že ob zasaditvi potrebno upoštevati, do katere višine bo drevo zraslo in kako bujna bo njegova krošnja.

Vsako drevo potrebuje dovolj prostora, sončno energijo, hranilne snovi, vodo in kisik, vendar vse našteto kljub temu ne zagotavlja, da drevo ne bo izpostavljeno negativnim vplivom, kot so zbita tla, majhen koreninski prostor, neustrezen substrat, sol, ki jo pozimi uporabljamo za posipanje cest, napadi bolezni in škodljivcev, poškodbe korenin, debla ter krošnje in podobno.

Ker drevesa nimajo sposobnosti celjenja poškodb, je podiranje dreves torej opravilo, ki se mu je preprosto nemogoče izogniti.

Delo zahteva strokovno usposobljenost

Podiranje dreves in obžagovanje je najbolje prepustiti strokovnjakom, veščim dela z motorno žago in drugim orodjem, obenem pa je nujno poskrbeti za varno podiranje dreves, zato moramo ustrezno zavarovati tako nas same kot bližnjo okolico.

A preden se lotimo tako zahtevnega dela, se moramo na podvig primerno pripraviti.

 

Oprema

Med osnovno opremo sodijo delovni pas, zaščitna delovna čelada, zaščitna jakna in zaščitne rokavice. Ko smo sami ustrezno zavarovani, se lahko osredotočimo na ostale nepogrešljive pripomočke.

 

Orodje

Najbolj razširjena orodja so nedvomno raznovrstne motorne žage. Ravnanja z njimi moramo biti vešči, saj se v nasprotnem lahko še prekmalu ranimo in poškodujemo.

Tehnični pripomočki

Da bi se pri delu lahko zavarovali, potrebujemo vrvi, sponke, pripomočke za vzpenjanje po vrvi (denimo prsna, nožna, dvojna ročna prižema itn.), škripce, sisteme za spuščanje navezanih kosov debla in vej (kot so jeklene vponke) ter sisteme za samovarovanje.

 

Pravilno podiranje dreves vključuje vsaj okvirni načrt pristopa k delu, pri čemer je nadvse priporočljivo poznavanje osnovne biologije drevesa, procesa njegove rasti in posameznih karakteristik drevesnih vrst.

Podiranje dreves zahteva obvladovanje različnih tehnik, s pomočjo katerih je mogoče odstraniti drevo, medtem ko je ključnega pomena ocena stanja. Pred pričetkom izvajanja del je izredno pomembno vedeti, kakšni sta dejanska varnost in vitalnost drevesa ter kakšna njegova oblika. Šele po pozornem pregledu rasti pripravimo tehnično opremo in vse, kar potrebujemo za sam poseg.


Strojna sečnja

Posamezne okoliščine žal ročnega podiranja ne omogočajo. V teh primerih se odločimo za podiranje dreves z dvigalom. Strojna sečnja je seveda veliko bolj učinkovita, a je res, da je manj naravna in v večji meri poseže v okolje.

V naseljih prav tako marsikdaj ni mogoče izvesti klasičnega načina podiranja na tla; takrat se posega lotimo tako, da deblo drevesa režemo postopoma po manjših kosih, in sicer od zgoraj navzdol.

Varnost

Ne glede na to, ali podiranje dreves izvajamo ročno ali strojno, gre za nevarno opravilo, zato je potrebno poskrbeti za varnost. Okolico delovišča moramo ustrezno zavarovati, da padajoče veje in deblo ne poškodujejo mimoidočih ali objektov v bližini, kot tudi ne nas samih. Enako velja za vse napeljave, zaradi katerih se najpogosteje sploh moramo odločiti za ta drastični poseg.

Zaradi izpostavljenosti je delo najbolje prepustiti tistim, ki so strokovno usposobljeni za podiranje dreves – cenik dela je najpogosteje določen glede na višino posameznega drevesa in dejstvo, ali gre za listavce ali iglavce.


Nedvomno bo na kraju, kjer je drevo še nedavno stalo, zazevala praznina, zato najpogosteje na isto mesto že kmalu zasadimo drugo drevo. Vendar se pred tem soočamo s še eno težavo, imenovano odvoz zelenega odpada.

Če gre za manjše količine, lahko odpadke kompostiramo ali les skurimo v kaminu, medtem ko je večje količine potrebno odpeljati na za to ustrezno deponijo, kjer naše drevo zaživi v novi obliki, saj se tovrstni odpadki največkrat predelajo v lesno bio maso in sekance.

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta. Pridružite se valu prijetnega in sproščenega bivanja in skupaj zgradimo prijazno okolje.

Janez Erčulj, www.LesJeZlato.si