Obrezovanje visokih dreves zahteva posebne varnostne ukrepe

Obrez dreves je izredno pomembno opravilo, a hkrati tudi nadvse občutljivo, saj obrezovanje dreves na rast in življenje posamezne drevnine lahko vpliva celo usodno. Vendar na splošno drevesa obrezovanje dobro prenašajo, saj razredčena krošnja poskrbi za večjo pretočnost svetlobe, ta pa zdravje drevesa okrepi.

Kaj storiti, ko drevo preraste svoj prostor

Seveda je najbolje, kadar lahko drevo negujemo od samega začetka, saj je prav ta najpomembnejši za njegov nadaljnji razvoj. Drevo mora že ob zasaditvi imeti jasno določeno deblo želene višine – v primeru da ga nima, odstranimo vse veje in poganjke pod zamišljeno točko –, zaradi česar lahko pozornost namenimo oblikovanju glavnih vej. Nedvomno sta obrezovanje mladih dreves in odstranitev poganjkov ter brstičev veliko lažja od čiščenja vej na drevesu starejše rasti. Enako bi lahko trdili za obrezovanje visokih dreves v primerjavi z nizkimi. Vendar na splošno velja, da drevesa zrele dobe bolj ali manj skrbijo kar sama zase, zato se pri njih za obrez dreves pretežno odločimo le z namenom ohranitve njihove oblike in spodbude k cvetenju.

Kot vidimo, se z redno nego mladega drevesa lahko v precejšnji meri izognemo kasnejšim težavam. Vendar pa včasih žal to kljub našim prizadevanjem ni mogoče.

Ko je višinsko obrezovanje dreves nujno

Zgodi se, da vrt podedujemo ali ga dobimo z nakupom nepremičnine. Kaj lahko se nam pripeti, da ta ne bo urejen v skladu z našimi željami in potrebami ali pa bo morebiti celo zanemarjen. Morda bodo na njem drevesa, ki so prerastla svoj prostor in povsem prevladala nad ostalimi rastlinami. Takšna drevesa običajno kar podremo. Vendar se je tega skrajnega podviga škoda lotiti, če je drevo zdravo, zato ga lahko pomladimo in primerno oskrbimo.

Tudi tako, da k negi prištejemo temeljito obrezovanje starih dreves. Ker gre v večini primerov za visoka drevesa, ki predstavljajo nevarnost ljudem, živalim, drugim rastlinam, a tudi ostalim premičninam ter nepremičninam, je v teh primerih pogosto potrebno obrezovanje dreves na višini in tega je najvarneje prepustiti veščim strokovnjakom.

Obrez prilagodi obliko našim potrebam

Obrezovanje visokih dreves zmanjša krošnjo odraslega drevesa, medtem ko odstranitev velikih spodnjih vej podaljša golo deblo in dvigne krošnjo, kar posledično pomeni, da lahko na ta način rešimo številne težave, ki jih povzročajo visoka drevesa. Seveda pa moramo obrez dreves prilagoditi vrsti, starosti in legi drevesa ter letnemu času, v katerem izvajamo višinsko obrezovanje dreves. Ne gre zanemariti dejstva, da je to opravilo nujno. Toliko bolj, če upoštevamo dandanašnje drastične ter nepredvidljive vremenske spremembe, ki nas iz leta v leto bolj presenečajo.

Varnost je najpomembnejša

Medtem ko je za samo drevnino nadvse pomembno, da je obrez dreves opravljen pravilno, je za nas najpomembnejša varnost. Kadar obrezovanje dreves na višini izvajamo sami, si običajno pomagamo z lestvijo, pri čemer ni odveč, če nam na pomoč priskoči še kdo, saj bo naša stabilnost s parom rok več nedvomno veliko boljša. V primeru da se opravila lotimo sami, moramo prav tako paziti, da veje obrezujemo na način, zaradi katerega se med padanjem ne sukajo v smeri, ki bi nas podrla na tla in skoraj zagotovo poškodovala.

Delo je najbolje prepustiti strokovnjakom

Vsekakor je priporočljivo, da obrezovanje visokih dreves izvede strokovnjak z bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami. Za samostojen obrez dreves je teren rasti marsikdaj strm, težko dostopen in posledično nevaren, zaradi česar se povsem nepotrebno spravljamo v nevaren položaj. Obenem kdaj drevesu niti nismo zmožni nuditi najboljšo možno oskrbo. Ni namreč dovolj, da iz krošenj le odstranimo odvečno in gnilo vejevje, ki ob močnejšem vetru lahko pade na mimoidoče, katero od bližnjih premičnin ali nepremičnin in poseže v električno ter druge napeljave. Obrezovanje visokih dreves prav tako ni dovolj temeljito opravljeno niti, če drevesu le odstranimo poškodovane veje, kajti praznine, ki nastanejo zaradi našega posega, je potrebno zapolniti s posebnim polnilom. To namreč potem, ko je obrezovanje dreves že izvedeno, omogoča sušenje debelnih ran.

Brez dvoma je obrezovanje visokih dreves zahtevno opravilo, pri katerem je tako rekoč nujno na prvo mesto postaviti lastno varnost. Prav zato je priporočljivo, da delo prepustimo strokovnjakom, s katerimi se kadarkoli lahko dogovorimo za obrezovanje dreves po naročilu. Delo bo tako opravljeno kakovostno in možnosti za poškodbe zmanjšane. Medtem ko bodo naša drevesa dobila kar najboljšo možno pozornost ter nas zato razveseljevala s še lepšim izgledom.

Več informacij in nasvetov o obrezovanju si lahko preberete na tej povezavi.


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.