Obrezovanje dreves na višini – delo, ki ga je najbolje prepustiti strokovnjakom

Drevesa imajo svojo življenjsko dobo, ki pa se razlikuje glede na posamezno vrsto drevnine. Določene karakteristike je zelo dobro poznati že ob zasajevanju, denimo samo dejstvo, kakšna je povprečna višina odraslega drevesa, saj se v nasprotnem lahko zgodi, da bo obrez dreves sicer ustrezen, vendar nam bo rast že v nekaj letih povzročila obilo težav. Visoka drevesa, kakršna so številni iglavci, za majhne vrtove preprosto niso ustrezna. Razlog temu ne gre pripisati le dejstvu, da s svojo višino lahko ogrožajo ljudi in objekte v okolici. Temveč tudi manj nevarni prevladi nad ostalimi rastlinami. A kadar naš vrt krasijo prav visoke krošnje, je najbolje, da obrezovanje dreves na višini prepustimo izkušenim strokovnjakom, saj gre za precej nevarno delo, pri katerem vse prehitro lahko pride do poškodb, in se dogovorimo za obrezovanje dreves po naročilu.

Z obrezovanjem ne gre odlašati

Obrezovanje visokih dreves omogoča odstranitev odvečnega in odmrlega vejevja, kar je nadvse pomembno. Če tega ne storimo ob primernem času, se lahko zgodi, da močnejši veter opravi delo namesto nas in obenem povzroči obilo škode. Saj lahko posamezna veja ali kar celo drevo pade na mimoidoče, bližnje stavbe ali druge nepremičnine in premičnine. Obrezovanje dreves na višini je zato izrednega pomena, pri čemer so potrebne ne le izkušnje, temveč tudi znanje in poznavanje arboristike.

Sam poseg je namreč v veliki meri odvisen od poznavanja botaničnih osnov načinov rasti ali razvoja cvetnih popkov pri posameznih skupinah rastlin. Pri tem so postopki obrezovanja naravnost nepogrešljivi, v povsem enaki meri pa sta pomembna tudi kakovostno orodje in izbira pravega časa, prav tako vremena, v katerem izvedemo obrez dreves.

Upoštevati je potrebno potrebe drevesa

Kadar se odločimo za obžagovanje dreves, moramo vzeti v ozir naravne faktorje, okolico drevesa, ki ga obrezujemo, in samo fiziologijo drevnine. S svojim posegom vplivamo na nadaljnjo rast, zato ni zanemarljivo, kako in v kakšnem obsegu se obrez dreves izvede. Poznamo več tehnik, a med najpogostejše sodijo čiščenje, redčenje in zmanjševanje krošnje. Poleg iglavcev obrezovanje dreves na višini najpogosteje zahtevajo hrasti, jeseni in orehi. Gre za drevesa z visokimi in širokimi krošnjami, toliko bolj, če so ta stara in dlje časa zanemarjena. V tem primeru je temeljito obrezovanje dreves cena, ki jo moramo plačati, če želimo ohraniti drevo zdravo. Poškodovane veje moramo odstraniti. Praznine pa zapolniti s posebnim polnilom, vendar na način, da se rane kljub temu lahko sušijo in celijo.

Varnost na prvem mestu

Obžagovanje dreves, toliko bolj podiranje in odvoz dreves, zahtevajo posebne varnostne ukrepe tako med samim delom kot že v času priprav na to zahtevno opravilo. Lokacija, kjer se delo izvaja, mora biti ustrezno zavarovana. Obrezovanje in obžagovanje predstavljata nevarnost za ljudi ter objekte v bližnji okolici. Ali bo delo opravljeno brez poškodb, pa je odvisno tudi od izkušenosti osebe, ki izvaja poseg. Najpogosteje se obrezovanje visokih dreves izvaja s kombinacijo plezalne tehnike in obrezovanja s pomočjo avtodvigal. Izjema so tereni, ki to preprečujejo; takrat izberemo plezalno tehniko z vrvmi.

Nikar pozabiti na podiranje in odvoz dreves

Ko je obžagovanje dreves za nami, ne smemo pozabiti na okolje, v katerem smo izvedli obrezovanje dreves na višini. Tega moramo počistiti za seboj in poskrbeti, da ne posežemo v rast ostalih rastlin, ki jo s svojim posegom lahko omejimo. Kadar se dogovorimo za obrezovanje dreves po naročilu in delo prepustimo strokovnjakom, ti običajno poskrbijo še za razrez in odvoz lesa, s čimer nase prevzamejo še eno obveznost.

Visoka drevesa sicer dajejo vtis mogočnosti in, če so zasajena dovolj redko, tudi prostranosti. Vendar pa v današnjih časih drastičnih ter naglih vremenskih razmer znajo biti nevarna. Zato je nadvse pomembno, da poskrbimo za ustrezno obrezovanje dreves, cena dela, ki ga prepustimo izkušenejšim od sebe, pa variira glede na število porabljenih ur za opravljeno delo in dostopnosti lokacije ter samega obsega dela, kar se razlikuje glede na ponudnika tovrstnih storitev. V vsakem primeru je priporočljivo delo prepustiti strokovnjakom in si na ta način zagotoviti lastno varnost, čeprav drevesna kirurgija ne zajema le podiranje (in odvoz) dreves, temveč tudi zmanjševanje, dviganje ter redčenje krošnje. Pravzaprav so vsa našteta dela, če le želimo varna in zdrava drevesa, veliko pomembnejša od golega obreza. In, kadar ne gre drugače, podiranja, s katerim sklenemo življenjski cikel dreves.

Več informacij in nasvetov o obrezovanju si lahko preberete na tej povezavi.


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.