Obrezovanje oreha je eno preprostejših opravil

Vodnata tla, zaščiteno rastišče, zmerno podnebje ali južno pobočje, veliko sonca, ki omogoča osvetlitev krošnje in prostrana površina so več kot primerni pogoji za rast drevesa, kakršen je oreh, obrezovanje tega pa pravzaprav ne zahteva posebne pozornosti, toliko manj v zreli dobi. Vendar odraslo drevo lahko prekrije površino kar več kot sto kvadratnih metrov, zaradi česar je primernejši za podeželsko okolje. Ob tem je prav tako dobro vedeti, da zanesljivo rodnost in kakovosten pridelek zagotovijo izključno cepljena drevesa.

Vzgoja oreha

Samo ogrodje krošnje vzgojimo enako kot pri jablani, vendar obrezovanje sadnega drevja v primeru oreha zahteva vse vrste rezi, od vzdrževalne do pomladitvene, pri čemer vključimo tudi redčenje, krajšanje in druge posege. Obrezovanje sadnega drevja poleti je najustreznejše za mlada drevesa, ki jim odstranimo pokončne in konkurenčne poganjke ter bohotivke, medtem ko v splošnem velja, da režemo le tiste ogrodne veje, ki so precej daljše od drugih. Obrezovanje starih sadnih dreves je še toliko bolj preprosto, saj za oreh velja, da je najpomembnejša vzgojna rez, vzdrževalna pa je potrebna le vsakih nekaj let. A obrezovanje sadnega drevja kdaj zahteva nekaj več prilagodljivosti, še posebno, če želimo piramidno ali kotlasto obliko krošnje.

Oblikovanje in obrezovanje sadnih dreves

V primeru da želimo krošnjo drevesa vzgojiti v kotlasto obliko, sadiko odrežemo na višini med 0,8 in 1,2 m ter v rastni dobi izberemo tri ali pet mladik, iz katerih v prihodnem triletju vzgojimo ogrodne veje z rodnim lesom. A če se bolj nagibamo k piramidni krošnji, ki je najpogostejša za oreh, obrezovanje opravimo na način, da odstranimo vse odvečne in konkurenčne veje, pa tudi tiste pod ostrim kotom. Za ogrodne veje je nujno izbrati poganjke pod kotom 45-60º. Ne glede na obliko, je za oreh izrednega pomena poznavanje pravil, ki narekujejo, da zimsko rez opravimo pet tednov pred brstenjem, medtem ko se za obrezovanje sadnega drevja poleti odločimo avgusta. Nadvse pomembna je osvetlitev krošnje, zato drevo, starejše od sedmih let, vsako leto načrtno pomlajujemo, obrezovanje starih sadnih dreves pa služi predvsem spodbuditvi razvoja novih poganjkov.

Oreh: obrezovanje glede na obraščenost

Pri orehu razlikujemo tri osnove načine rezi, povezane s stopnjo obraščenosti in položajem cvetov na enoletnih poganjkih, od česar je odvisna tudi sama rodnost.

  1. Kadar je tvorba plodov terminalna, kar je najpogostejši način na severu in vzhodu Evrope, je rodnost večinoma omejena na obod krošnje, saj odženejo le brsti, nameščeni na končnem delu poganjkov, medtem ko tisti v srednjem ostajajo speči. Drevesa s tem načinom razvoja plodov tudi sicer dokaj pozno rodijo in imajo slab rodni potencial.
  2. Intermediarna tvorba plodov ženske cvetove razvije na brstih enoletnih poganjkov, zaradi česar naraste število stranskih poganjkov, ki zarodijo v prihodnjem letu. Drevesa te rasti razmeroma hitro obrodijo in so na splošno bolj rodna kot tista terminalne tvorbe plodov.
  3. Lateralna tvorba pa ima rodne brste po celotni dolžini enoletnih poganjkov. Večina jih odžene spomladi in se razvije v kratke mladike s plodovi na koncu. Pravilno obrezovanje sadnega drevja kdaj zna privesti do manjše krošnje, vendar je zaradi dobre osvetlitve rodnost boljša, zato je lahko pridelek tudi do dvakrat večji kot sicer.

Najpogostejše sorte

Obrezovanje sadnega drevja poleti je v primeru oreha najustreznejše, čeprav je nadvse primeren čas tudi april, prav tako začetek maja, kdaj celo že konec marca. Ker cveti dokaj pozno, in tudi njegovi plodovi niso zgodnji, saj jih pobiramo med koncem septembra ter sredino oktobra, obstaja le majhna nevarnost spomladanskih pozeb. Če je obrezovanje sadnih dreves redno in pravilno, je rodnost bogata, v vsakem primeru pa velja, da oreh zraste kar med osem in petnajst metrov visoko, odvisno od posamezne vrste, zato si v nadaljevanju poglejmo osnovne značilnosti najpogostejših.

 

sorta brstenje velikost ploda občutljivost na bakterijsko pegavost
frenquette pozno srednja majhna
elit pozno srednja majhna do srednja
parisienne pozno srednja do velika srednja
hartley srednje srednja majhna
jupiter srednje srednja do velika srednja
šampion srednje velika velika

Oreh velja za nezahtevno, samorastniško drevo, zato večjih vej ne odstranjujemo, temveč jih le skrajšamo do nižjega, stranskega mladega poganjka. Obrezovanje sadnih dreves nikoli ne sme povzročiti ran; pomembno je, da z nego poskrbimo za presvetljenost krošnje, ki je ključnega pomena za oreh, obrezovanje pa prilagajamo posameznemu drevesu. Na ta način spodbudimo rodnost in obenem zadostimo slovenskim običajem, ki še posebno v prazničnih dneh na mizo postavljajo dobrote, katerih sestavni del so najpogosteje prav orehi.


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.

Leave a Reply